Prestižní celoevropskou cenu za ochranu přírody získal projekt, na kterém se podílela AOPK ČR

Natura 2000 Award je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě Natura 2000. Cenu v kategorii „Přeshraniční spolupráce a vytváření osobních kontaktů“ letos obdržel projekt s podtitulkem „Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians“. Podílela se na něm Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a vychází z výstupů mezinárodního projektu TRANSGREEN.

„Karpaty jsou jedinečné pohoří, které je jako jedno z mála v Evropě domovem tří druhů velkých šelem – rysa, medvěda a vlka. Nešetrná stavba dálnic a železnic napříč horami může zdejší přírodu ohrozit. Projekt, na kterém jsme spolupracovali s řadou místních partnerů, by měl napomoci tomu, aby se tady přírodní bohatství zachovalo. Sledovali jsme, kudy se velké šelmy krajinou pohybují a na základě toho jsme vyznačili koridory a kritická místa na vybraných dopravních stavbách, která by neměla být zastavěna. To by mělo rysům, medvědům a vlkům zaručit průchod krajinou bez rizika střetu s autem či vlakem a dostatek prostoru pro jejich život. Klíčové ovšem je, aby se náš návrh promítl do dopravních a územních plánů,“ konstatuje Martin Strnad z AOPK ČR.

Foto: medvídě, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_byrdyak

Na projektu TRANSGREEN se podílelo jedenáct partnerů z České republiky, Rakouska, Maďarska, Rumunska a Slovenska a také devět přidružených strategických partnerů, včetně českého Ministerstva životního prostředí. Partnerství navázalo na mezinárodní spolupráci v rámci Karpatské úmluvy, která se tématu velkých šelem a obecně udržitelnému rozvoji regionu dlouhodobě věnuje. Díky přeshraniční spolupráci byla vytvořena sada nástrojů pro zavedení ochrany biodiverzity do dopravního plánování a udržitelného rozvoje v Karpatech. Jedním z hlavních výstupů projektu je Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích (Doprava a ochrana fauny v Karpatech), jejíž přípravu koordinoval Václav Hlaváč z AOPK ČR. V současné době naše spolupráce i nadále pokračuje k rámci mezinárodního projektu ConnectGreen, který má za cíl navrhnout mapu jádrových území a migrační koridory pro velké savce v Karpatech.

Natura 2000 Award uděluje každoročně Evropská komise za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000. Soutěží se v pěti kategoriích „Ochrana přírody“, „Socio-ekonomické přínosy“, „Komunikace“, „Sladění zájmů/pohledů“ a „Přeshraniční spolupráce a vytváření osobních kontaktů“. Letos se ve finále ocitlo 27 projektů z celé Evropy.

Natura 2000 je soustava chráněných území, která chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a také přírodní stanoviště v Evropské unii. Je tvořena dvěma typy území – evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi. V České republice ji tvoří 41 ptačích oblastí a 1113 evropsky významných lokalit.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: rys ostrovid, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_duben