Předání petice „Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko“ v Parlamentu

V pátek dne 13.7.2012 v 11,00 hod. byla v Poslanecké sněmovně za účasti zástupců medií předána do rukou místopředsedkyně Petičního výboru Parlamentu ČR Haně Orgoníkové petice „Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko“.

Petice vznikla jako spontánní výraz nesouhlasu občanů Křivoklátska se záměrem MŽP zřídit na 10 tisících ha kulturní a rekreačně exponované středočeské krajiny v cílovém stavu velkoplošně bezzásahový národní park. Občané Křivoklátska, kterých se do této chvíle na jejich názor nikdo neptal, tak využili jediné demokratické možnosti občanského protestu proti výraznému zásahu do jejich životního prostoru. Petici podepisovali kromě občanů trvale žijících v křivoklátském regionu, pro které je les, kde se hospodaří, zdrojem sociálních jistot, práce, dřeva na vytápění obydlí, i zázemím pro volnočasové aktivity i ti, kteří k tomuto území mají blízký vztah. Tisíce chatařů a chalupářů, kteří zde mají své rekreační objekty, rybáři a vodáci, kteří si nedovedou přestavit život bez volně přístupné Berounky, myslivci, kteří zde po staletí pečují o  zvěř, i všichni ostatní milovníci pobytu ve volné přírodě. Více zde

Zdroj: http://www.myslivost.cz/, 13. července 2012