Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje pro vlastníky, správce a přátele lesa

V aktuálním čísle Zpravodaje pro vlastníky, správce a přátele lesa přinášíme informace z celostátní konference SVOL v Pelhřimově, výsledky ekonomického šetření SVOL za rok 2014 a informaci o aktivitách SVOL v oblasti spolupráce s mezinárodními organizacemi vlastníků lesů.

Právní poradna je věnována problematice obchodního tajemství při správě a hospodaření v obecním lese a poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Útvar Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti pro naše čtenáře tentokráte připravil přehled přípravků používaných na ochranu rostlin v lesním hospodářství s upozorněním na to, které přípravky zakazují certifikační systémy PEFC a FSC.

V rozhovoru s Ing. Jaroslavem Semerákem, jednatelem společnosti Lesy a parky Trutnov s. r. o., jsme si povídali o hospodaření v obecních lesích, stoupajícím významu rekreačních funkcí lesů, na druhé straně ale o jejich neadekvátním ocenění a nutnosti jednoznačného vyřešení otázky odpovědnosti vlastníka lesa za škodu, která může návštěvníkovi lesa vzniknout.

Přinášíme také základní informace pro žadatele o dotaci na lesní infrastrukturu či lesní techniku v rámci prvního kola Programu rozvoje venkova 2014-2020, informaci o nových dotačních programech PGRLF v lesnictví a financování lesní pedagogiky.

Velice zajímavý a podnětný je příspěvek z výročního zasedání Lesnického spolku Rakouska, jehož se zástupci SVOL letos v červnu zúčastnili. více zde: