Praktické shrnutí legislativy kácení dřevin rostoucích mimo les

Problematika ochrany nelesních dřevin a jejich kácení je upravena:

v § 7 až § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (poslední novelou, která změnila uvedená ustanovení, je zákon č. 349/2009 Sb., s účinností od 1. 12. 2009)

v § 46 a § 47 zákona č. 114/1992 Sb. (památné stromy)

v § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

v souvisejících právních předpisech, ze kterých vyplývá veřejný zájem na kácení dřevin (zákon o pozemních komunikacích, zákon o dráhách) nebo speciální oprávnění ke kácení dřevin (vodní zákon, energetický záko

Pro více info klikněte zde:

Zdroj: www.enviweb.cz, 21. srpna 2012