Praha vysazuje tisíce nových stromků

Hlavní město v poslední době výrazně rozšiřuje plochy veřejné zeleně, především ve východní části Prahy, kde byl až dosud zelených ploch nedostatek. V současné době je již plně v běhu například výsadba nového lesa s místním názvem Robotka mezi Dubčí a Běchovicemi.

Do září tohoto roku zde bylo pouze přírodně i krajinářsky nezajímavé řepkové pole, nyní se zde vysazují desítky tisíc nových stromků jako základ budoucího lesa. Aby bylo možné se na plochu vůbec dostat, je zde také budována zcela nová mlatová cesta v délce téměř 1 500 metrů. Na jaře příštího roku zde budou založeny rozsáhlé luční porosty, které spolu se solitérními stromy budou dotvářet celý tento přírodní areál, který svou rozlohou i umístěním bude jistě místem častých návštěv nejen obyvatel z nejbližšího okolí. Na plochu totiž přímo navazují Lítožnické rybníky a les Lítožnice, tvořící základ přírodní památky stejného jména, takže plocha tohoto přírodně zajímavého území se blíží svou velikostí nejznámějšímu a největšímu parku – Královské oboře Stromovka.

„Jsem ráda, že se nám daří zakládat nové zelené plochy a chceme v tom pokračovat i v příštích letech. Po dvou desetiletích totiž skončil pronájem zemědělských ploch patřících hlavnímu městu, a tak je nyní můžeme využít právě pro tyto nové plochy zeleně,“ sdělila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Ještě v roce 2017 bude v prostoru mezi Běchovicemi a Koloději založen další rozsáhlý projekt přírodní zeleně, les V Panenkách.  Tento již zcela připravený projekt je svou velikostí druhý největší (po lesoparku Letňany z roku 2008) projekt zeleně, zakládané po roce 1989. Celkem bude jen v rámci dvou uvedených projektů vysázeno více než 220 000 nových stromků na ploše 13x větší než Václavské náměstí.

Další projekty nové krajinné zeleně se již připravují i v dalších částech Prahy, ty největší z nich v Satalicích a v Kunraticích. Dlouhodobým cílem je zajistit dostatek veřejně přístupné zeleně pro všechny obyvatele Prahy, a to v rozumné docházkové vzdálenosti. Zároveň je výsadba zeleně také prostředkem ke zmírnění dopadů klimatických změn, přispívá ke zvýšení ekologické stability a přírodní hodnoty krajiny, což v podmínkách stále se rozšiřující zástavby rozhodně nelze opomenout.

Zdroj: http://www.praha.eu