Pokud potkáte losa, dejte vědět ochranářům

V posledních čtrnácti dnech byl ve východních Čechách několikrát spatřen asi tříletý samec losa evropského. Pohybuje se pravděpodobně jihovýchodním směrem, naposledy byl pozorován přesně před týdnem u Olšan na Olomoucku. Údaje o jeho dalším výskytu by pomohly při ochraně těchto vzácných zvířat. Důležité je totiž zmapovat, kudy se krajinou pohybují.

 „Víme, že losa viděli koncem září u Žehuně poblíž dálnice D11, o devět dní později na Svitavsku a poslední pozorování bylo zaznamenáno 13. října u Olšan, nedaleko dálnice mezi Olomoucí a Prostějovem. Za necelé dva týdny urazil tedy vzdálenost přes 150 km, vesměs velmi hustě osídlenou krajinou. Jeho další osud zatím neznáme.  Pokud dálnici, která v tomto úseku není oplocená, překonal, mohl by se nyní pohybovat někde v oblasti Přerovska a Zlínska. Mohl se ale také rozhodnout dálnici nepřekročit a vrátit se zpátky do lesnatých oblastí Vysočiny.  Budeme rádi, když nás lidé na jeho výskyt upozorní,“ vysvětluje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Pro velké savce je klíčová prostupnost krajiny, protože potřebují velký životní prostor. Významnou bariérou jsou dálnice, ty zvířata překonávají jen velmi obtížně. Přitom pro přežití naší populace losů, která žije u Lipna, je zásadní, aby se sem mohla dostávat migrující zvířata z Polska.  V posledním roce byly ale zaznamenány i tři případy sražených losů na místních komunikacích v oblasti Šumavy [1].

Informace o tom, kudy se velcí savci krajinou pohybují, by měly pomoci při jejich ochraně. Slouží k vymezení migračních koridorů [2] a k vytipování míst, kde je potřeba průchod zabezpečit například pomocí ekoduktů.

Los evropský patří mezi největší evropské savce. Ve střední Evropě byl člověkem vyhuben, během 20. století se sem začal opět šířit z Polska. U nás nejvíce losů žije na Šumavě na pravém břehu Lipna, domov tu má zhruba 15 jedinců. Počty zvířat však opět klesají. Velké savce totiž ohrožuje pytláctví, ale i budování nejrůznějších bariér, jako jsou silnice či třeba rozšiřující se sídla. V krajině tak vznikají izolované ostrovy, které jsou pro jejich život příliš malé.

 Poznámky:

[1] http://www.npsumava.cz/cz/5692/10100/clanek/tragicky-rok-pro-kriticky-ohrozene-losy-evropske-za-pouhe-ctyri-mesice-tri-zvirata-neprezila-stret-s-auty/

[2] http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/

Ilustrační foto losa evropského: 123 RF Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_imfoto