Pod názvem Forests, health and climate change zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zprávu, která popisuje souvislosti mezi lesy, zdravím a klimatickou změnou.

Lesy jsou nezbytné pro naše přežití i pohodlí, čistí vzduch, vodu, půdu a regulují klima. Stromy ochlazují okolní prostředí, čímž redukují negativní dopady vln veder v urbanizovaném území. Lesy a zatravněná území odstraňují z ovzduší polutanty, vypouštěné např. dopravou a průmyslem, čímž čistí ovzduší. Na základě studií je dokázán i vztah mezi městskou zelení a zdravím, kdy lidé se snadnou dostupností k zeleným plochám mají nižší úmrtnost, vyšší fyzickou aktivitou a nižší obezitu a lépe odolávají stresu.

Plné zněšní zprávy je v angličtině k dispozici zde.

Zdroj: www.enviweb.cz,  6. ledna 2012