Počty mláďat Národním parku České Švýcarsko jsou rekordní

V národním parku České Švýcarsko s posledním červencovým dnem končí dočasné zákazy vstupu do hnízdních lokalit zvláště chráněných druhů ptáků. Vstup do blízkosti hnízdišť správa parku dočasně omezuje kvůli zajištění klidu pro rozmnožování sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých. Výsledky tohoto každoročně přijímaného opatření jsou více než uspokojivé. Počty vyvedených mláďat mírně překonaly loňský rok 2011, který byl rovněž rekordní. Sokoli stěhovaví vyvedli z deseti hnízd 22 mláďata. Čápi černí obsadili deset teritorií a z pěti monitorovaných hnízd vyvedli 16 mláďat.

„Velmi nás těší, že národní park plní svou mimořádně důležitou funkci refugia pro druhy, které v jiných částech naší krajiny jen těžko hledají vhodné podmínky pro rozmnožení a hnízdění,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Významný podíl na tomto úspěchu mají také návštěvníci, kteří dočasná omezení vstupu respektují a poskytují tak ohroženým ptákům potřebný klid.“

Dočasné zákazy vstupu z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění vyhlašuje Správa Národního parku České Švýcarsko každoročně v březnu. Opatření se v národním parku dotýká zhruba deseti lokalit. Provoz na značených turistických cestách omezen nebývá.

Zdroj: http://www.npcs.cz/, 31. července 2012