Počasí letos pomáhá lesníkům

výlet na Turov_bouček ve stráni_cVe srovnání s loňským rokem nebylo počasí letošního léta extrémní. Střídání horkých a deštivých dnů lesům prospělo. Stromy tak netrpěly výrazným nedostatkem vláhy, a to ani na severní Moravě, kde loni chyběla voda nejvíce a oslabené dřeviny masivně napadala houba václavka a kůrovec. I když boj s kůrovcem nekončí, situace je zvládnutelná. Díky počasí se daří také zalesňování.

Lesníci státního podniku Lesy ČR byli na střet s kůrovcem připravení. Od jara instalovali 340 tisíc lapáků a 41 tisíc lapačů. Lesy ČR dosud investovaly do letošních obranných opatření proti kůrovci 90,4 miliony korun. Díky počasí se místo loňských tří generací kůrovce letos namnožily jen dvě, takže se dá situace zvládnout, napadené stromy včas vyhledat a z lesa odvézt. Pokračovat se bude i v zimě. Letos byly ve státních lesích od ledna do srpna vytěženy 1,2 miliony m3 dříví napadeného kůrovcem. Loni to bylo za stejné období 330 tisíc m3 a v roce 2014 pak 305 tisíc m3.

Na počasí závisí také úspěšnost zalesňování. Více než v minulosti se nyní vysazují listnáče, tedy duby, javory, lípy, habry, topoly a na suchých a chudých stanovištích borovice. Uplatní se i zdomácnělé dřeviny jako například douglaska. Po deštivějším létě mají svrchní vrstvy lesní půdy vyšší vlhkost než loni. Proto nedochází k plošným úhynům lesních dřevin vysazených na jaře. Ročně se ve státních lesích zalesňuje osm až devět tisíc hektarů, na podzim se obvykle vysazují sazenice na 1000 až 1500 ha. V roce 2015 se ve státních lesích vysadilo na 11 700 ha 53 milionů sazenic, což představuje investici za 660 milionů korun. Kvůli suchu uhynulo 20 až 30 procent sazenic, záleželo na lokalitě. Letos podnik zalesní 8,6 tisíc ha, a to 51 miliony sazenicemi.

Do roku 2012 se ve státních lesích ročně vysazovalo až 60 milionů sazenic, dnes je jich o deset milionů méně. Souvisí to se zvýšením přirozené obnovy lesa a také se snížením rozlohy státních lesů v souvislosti s církevními restitucemi. Od ledna 2013 vydaly Lesy ČR církvím a náboženským společnostem 116 853 hektarů lesních pozemků.

Připraveno podle tiskové zprávy LČR, s. p., redakce; foto: obnova lesa v Jestřebích horách