Ovlivňuje výběr spotřebitelů označení produktů a dokáží se orientovat mezi jednotlivými etiketami?

PEFC ČR dlouhodobě a cíleně sleduje postoj významných subjektů na českém trhu ve vztahu k požadavkům na certifikaci a doložení původu dřevní suroviny ze strany jejich odběratelů. Jak se však na etikety, označující výrobek z certifikovaného dřeva, dívají koneční spotřebitelé? Jakou mají povědomost o významu uvedeného loga a ovlivní jejich konečný výběr? Zajímavé výsledky nabízí nedávno uskutečněné šetření, zveřejněné PEFC International. Více zde:

Zdroj: www.pefc.cz, 24. února 2015