Ornitologická senzace: V národním parku byl zaznamenán vzácný datlík tříprstý

V lesích Národního parku České Švýcarsko se podařilo členovi ornitologického klubu při Labských pískovcích Martinu Horynovi dne 19. března v oblasti Mezní Louky pozorovat a následně i fotograficky zdokumentovat samici datlíka tříprstého (Picoides tridactylus). V rozmezí několika dalších dnů byl datlík na stejném místě ještě znovu pozorován.

Je to naprosto výjimečné zjištění pro celý národní park i jeho region, dosud jeho výskyt nebyl známý ani u nás, ani v sousedním Saském Švýcarsku,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a doplňuje: „Terénní pracovníky správy parku jsem v této souvislosti požádal, aby v rámci svých obvyklých činností zaměřili svou pozornost právě i na tento vzácný druh, na jiném místě parku se však pozorování ještě nepodařilo.“

Pohled na historické údaje prozrazuje, že datlík tříprstý byl v oblasti Českého Švýcarska dosud zjištěn pouze dvakrát, a to v oblasti Děčína. Jeden záznam pochází z konce března roku 1960 z okolí Jalůvčí, druhý z konce ledna roku 2002 z okolí Pastýřské stěny, kdy byl pozorován sameček tohoto druhu.

Datlík tříprstý je velice skrytě a nenápadně žijící druh se zřetelnou vazbou na horské lesy pralesovitého charakteru s vysokým zastoupením smrku. Jeho hlasové projevy jsou velice tiché a nenápadné, vůči člověku však nevykazuje přílišnou plachost. Tradiční hnízdiště v České republice se nacházejí na Šumavě a v horách na pomezí České republiky a Slovenska. Důležitou součástí jeho potravy jsou larvy kůrovců a tesaříků. V souvislosti s kůrovcovou gradací se datlíkům tříprstým zvýšila potravní nabídka a ornitologové jej začali zaznamenávat ve větší míře ve smrkových lesích, například v Krkonoších, na Českomoravské vrchovině, v Brdech, Krušných horách i jinde v Česku.

Datlík je spíše usedlým druhem, který zřejmě nemigruje na delší vzdálenosti, je tedy i v lesích Českého Švýcarska pravděpodobně přítomen trvale, ale ve velmi řídké populaci a právě díky svému nenápadnému způsobu života uniká pozornosti ornitologů. V souvislosti s větší potravní nabídkou v posledních letech se jeho populace patrně rozrostla a tím se zvýšila i šance na jeho spatření. Ornitologové v Českém Švýcarsku nyní budou tomuto druhu nadále věnovat pozornost.

Foto: Datlík tříprstý v jihozápadní části Národního parku České Švýcarsko, v oblasti Mezní Louky. Foto: Martin Horyna

Zdroj: Národní park České Švýcarsko