Opadané větve stromů vydaly vzácného ohroženého brouka

Jeden velký objev přinesla mimo jiné nedávná inspekční cesta správců parku po Dyji. Biologům se na rakouských březích Národního parku Thayatal podařilo objevit populaci vzácného a v Česku ohroženého brouka Diodesma subterranea z čeledi Zopheridae. V Podyjí se jeho existenci až do této chvíle nedařilo prokázat. Nyní se budou snažit zjistit, zda se nachází i na české straně řeky.

Biolog Správy Národního parku Podyjí Robert Stejskal našel tohoto několikamilimetrového brouka, pokrytého po celém těle drobnými jehličkami, v dubových lesích na rakouském břehu řeky Dyje, zhruba proti zřícenině Nového Hrádku. „Jedná se o jedinou lokalitu v Podyjí. Nejblíže odsud byl tento druh zjištěn na Pálavě nebo v údolí Dunaje u Vídně. Ojedinělý výskyt v rámci Podyjí svědčí o výjimečném charakteru místa nálezu,“ řekl Stejskal.

Skutečnost, že tento, v místě výskytu hojný druh, unikal tak dlouho pozornosti odborníků, podle Stejskala dokazuje, jak málo je prozkoumána rakouská část Podyjí.

„Tento brouk má velice nesouvislý areál rozšíření a žije v lesích na opadaných větvičkách stromů napadených houbami, často na vápencových lokalitách. U nás je zařazen do červeného seznamu ohrožených druhů,“ popsal Stejskal. Zajímavé bude podle něj prověřit, zda se druh vyskytuje i na české straně údolí, například v okolí Nového Hrádku.

Území Národního parku Podyjí patří z hlediska druhového složení bezobratlých k nejbohatším územím v České republice. V posledních letech byly podrobněji zkoumány zejména některé řády hmyzu a výsledky těchto průzkumů přinášejí stále nové informace o významu území a o jeho pestrosti. Každoročně jsou publikovány z Podyjí nové druhy hmyzu pro území České republiky.

Velmi pestré a zajímavé je z tohoto pohledu prostředí stepních trávníků, vřesovišť a úhorů zejména ve východní části národního parku. Lidé zde mohou pozorovat například kudlanku nábožnou nebo kriticky ohroženého denního motýla pestrokřídlece podražcového. Pro vzácné brouky ale Podyjí nabízí i řadu dalších životních prostředí.

Zdroj: www.nppodyji.cz, 23. července 2012