Odměny dozorčí radě Lesů ČR několikanásobně stoupnou

logo e15Předloni vykonávali členové dozorčí rady Lesů ČR svou funkci téměř zdarma a loni zcela bez honoráře. Od letoška si – alespoň ti, kteří nejsou zaměstnanci ministerstva zemědělství či přímo státního podniku – výrazně polepší.

Zatímco předloni firma obhospodařující polovinu lesů v zemi vyplatila členům dozorčí rady a jeho novému výboru pro audit celkem sedmdesát tisíc korun, letos a v dalších letech to podle schválené koncepce strategického rozvoje Lesů ČR má být dvě stě tisíc, tedy téměř třikrát tolik. Podle propočtů deníku E15 to ale bude ještě více, přes půl milionu.

O výši odměn u státního podniku rozhodl jeho zakladatel, tedy ministerstvo zemědělství, v polovině února, kdy vydalo nový jednací řád dozorčí rady lesů. „Ve srovnání s odměnami v jiných státních podnicích patří tato částka mezi ty nejnižší,“ uvedl mluvčí rezortu Hynek Jordán.

Podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové jsou odměny stanoveny fixní částkou podle vykonávané funkce za zasedání orgánu. Tato odměna se bude nyní pohybovat od patnácti do dvaceti tisíc korun za zasedání, kterých se letos plánuje šest. Je to odměna, kterou členové podle mluvčí dostávají za přípravu na jednání, jeho průběh a popřípadě další související činnosti. Odměna náleží jen těm členům dozorčí rady a výboru pro audit, kteří nejsou zaměstnanci ani ministerstva ani Lesů ČR, nyní tedy pěti lidem. Pokud pětice dostane za každé ze šesti zasedání dozorčí rady a výboru pro audit patnáct až dvacet tisíc korun, celková vyplacená částka ale bude činit 450 až 600 tisíc korun. To je více, než s čím počítá strategie rozvoje lesů. „Strategie je koncepcí. Oproti odhadu se od února odměny zvýšily. Základní odměna je ale nastavena motivačně a je tvořena průběžnou a doplatkovou složkou,“ uvedla mluvčí lesů.

Ministerstvo bude tedy výkon funkce členů dozorčí rady hodnotit. Týká se to účasti na jednání, splnění ukazatelů podniku a kritérií generálního ředitele, plnění plánů a koncepcí. „Závisí na výsledcích externí kontrolní činnosti. Odměny tak mohou být kráceny až o padesát procent, nebo nemusí být přiznány vůbec,“ dodala mluvčí lesů.

Dušan Kütner

Zdroj: www.e15.cz, 5. března 2015