Odešla významná osobnost naší organizace a české myslivosti….

Odešla významná osobnost  naší organizace a české myslivosti…. Přes úctyhodný věk nás jako blesk z čistého nebe zasáhla smutná zpráva, že nás ve věku 84 let navždy opustil MVDr. Vojtěch Grézl, bývalý místopředseda ČMMJ, dlouholetý předseda OMS Olomouc, myslivecký odborník, kamarád a pracovitý člověk.

Narodil se v roce 1931 v zemědělské rodině v malé vesničce Loučka na Litovelsku. Přes rodinné obtíže a nepříznivou finanční situaci vystudoval Veterinární Univerzitu v Brně, kde v počátcích působil jako odborný asistent. Následně se vrátil do rodné Litovle, kde působil jako praktický veterinární lékař, vedoucí střediska či krajský veterinární ekolog.
Po roce 1989 začal působit v komunálním politice a po celá 4 volební zastával velmi úspěšně funkci starosty města Litovle. Byl nesmírně pracovitý, obětavý, nezištný a mezi lidmi mimořádně oblíbený. Pro město a své spoluobčany žil a učinil penzum kvalitní práce.

Myslivost vykonával od r. 1952, kdy složil zkoušku z myslivost. Na níž následně navázal hospodářskými a vyššími odbornými zkouškami. Od roku 1992 do roku 2015 byl nepřetržitě předsedou OMS Olomouc, V 90. letech byl místopředsedou ČMMJ, byl členem ekologické komise ČMMJ, členem hodnotitelské komise lektorem a zkušebním komisařem. Až do poslední chvíle působil aktivně jako myslivecký hospodář v honitbě Nové Zámky, kde se celoživotně věnoval kvalitnímu chovu daňčí zvěře.

Miloval myslivost a přírodu, v níž trávil většinu svého volného času. Za svoji celoživotní práci byl oceněn nejvyšším mysliveckým vyznamenáním – Čestným mysliveckým řádem.

Pro své osobní vlastnosti, optimismus a ochotu ho lidé měli opravdu rádi. Byl ikonou nejen Litovle a jejího okolí. Nechyběl na žádné významné společenské a myslivecké akci. Zanechal za sebou obrovský kus práce a v našich srdcích nesmazatelnou stopu……

Čest jeho památce !

Zdroj: www.myslivost.cz, 16. srpna 2015