Objevte přírodu za rohem, stačí vyjít před dům nebo vykouknout z okna, všude totiž něco roste nebo žije

Současná omezení pohybu netěší nikoho z nás. Příroda je ale na dosah všude, stačí se jen zastavit a rozhlédnout. A je jedno, jestli jdeme parkem se svým psem nebo před dům vyhodit smetí. Pozorovat přírodu můžete dokonce i z okna.

Právě v této době obvykle vyráží řada přírodozpytců a milovníků přírody za probouzejícími se obojživelníky a motýly, ptáky vracejícími se ze svých zimovišť, nebo za prvními jarními květy. Mnohé z cest vedou na známá a dobře prozkoumaná místa. Kromě nich je tu spousta dalších, o kterých toho moc nevíme. Někdy dokonce vůbec nic. A skoro každé z těchto míst leží v katastru nějaké obce nebo města. To přímo vybízí k jejich objevování.

Co jsou bílá místa biodiverzity? To jsou plochy ve tvaru čtverce o velikosti 1×1 km na mapě České republiky, ve kterých nebyl zaznamenán žádný výskyt druhů. Neznamená to ale, že by zde nic nežilo nebo nerostlo. V roce 2019 jsme identifikovali 9155 ploch se záznamy o méně než 10 druzích všech organismů (počítají se jen záznamy s přesnou lokalizací výskytu), často je však počet na dané ploše nulový.

Objevujte bílá místa biodiverzity: Od vyhlášení iniciativy Bílá místa biodiverzity se díky aktivním pozorovatelům podařilo zaplnit záznamy o výskytu některého z druhů na 2359 takových plochách. Další čekají na své objevitele.

Foto: Jasoň červenooký, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_atosf

Nevěste hlavu, pokud ve svém katastru žádné podobné místo nemáte. I tak můžete vyrazit ve svém okolí a mapovat živočichy a rostliny. Zkuste zajít třeba do nejbližšího mokřadu a hledat obojživelníky a ptáky. Nebo zjistěte, co žije a roste na nevzhledných brownfieldech. Možná budete překvapeni, že i zde je docela živo! Na pozorování přírody se hodí i vaše zahrada, nebo parčík či travní pás na sídlišti. Údaje všech živočichů a rostlin (ale pouze těch, které bezpečně poznáte) můžete zapisovat do mobilní aplikace BioLog, nebo prostřednictvím webu www.biolog.cz.

Každý záznam se počítá, každé pozorování je důležité!

Děkujeme, že mapujete s námi.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: Mravenci s jahodou, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_antrey