Nový šéf Lesů ČR Daniel Szórád ušetřil za dva měsíce ve funkci 40 procent na externích právních službách

Nový ředitel Lesů ČR Daniel Szórád dohodl snížení cen za externí právní služby, zrušil veřejnou zakázku na dodávku osobních automobilů za více než 25 milionů korun a nechal prozkoumat všechna probíhající a připravovaná výběrová řízení. Podnik přijal v otevřeném výběrovém řízení čtyři nové úsekové ředitele. Ve spolupráci s Úřadem práce nabídl práci nezaměstnaným v Ústeckém kraji.

„Za zhruba dva měsíce ve funkci generálního ředitele Lesů ČR dokázal Daniel Szórád snížit o 40 procent hodinovou sazbu za právní služby, které pro podnik dělají externí právní kanceláře. To je významná úspora, “ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Zástupci Lesů v těchto dnech hodnotí došlé nabídky na poskytování právních služeb v příštích letech. Uchazeče vyberou na začátku července. Maximální výše odměn je 170 milionů korun za dva roky.

„Celých 170 milionů korun na externí právní služby rozhodně nevyčerpáme, budeme postupovat racionálně a přednostně využijeme naše interní právníky. Zadávací podmínky na soutěž jsme konzultovali s dozorčí radou, právními poradci, nezávislými odborníky a se zástupci Transparency International. Jejich připomínky jsme akceptovali. Při zadávání veřejných zakázek chceme postupovat otevřeně a férové,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Šéf Lesů ČR zrušil výběrové řízení na dodávku 30 osobních automobilů za 25 milionů korun bez DPH. Nové vedení také prověřilo všechny probíhající a připravované veřejné zakázky. Ve většině případů se posuzovatelé shodli na tom, že je nastavení výběrových řízení pro LČR symsluplné.

„Předběžně jsme vyhlásili lesnické tendry na rok 2015, při kterých budeme zohledňovat i sociální aspekt. Navýšíme počet smluvních územních jednotek, pro období jednoho roku budeme na třech z nich odděleně soutěžit pěstební a těžební činnost. Cílem je zlepšit dostupnost veřejných zakázek pro místní malé firmy. Snažíme se také o vyvážené nastavení smluvního vztahu, a aby větší šanci na nákup dřeva měly i menší regionální firmy,“ řekl Daniel Szórád.

Pomoci se zaměstnaností v Ústeckém kraji má společný projekt Lesů ČR a Úřadu práce ČR. Státní podnik nabídl v regionu s vysokou nezaměstnaností 40 pracovních míst při obnově poškozených lesů Krušných hor.

„Brzy zahájíme další náborová kola na zaměstnance, kteří najdou práci v lesnictví při péči o mladé porosty v Krušných horách,“ uvedl šéf LČR Szórád.

Marketingové aktivity Lesů ČR bude v budoucnu posuzovat odborná komise. Výsledky jejích jednání budou veřejně přístupné. Obecně se chtějí Lesy zaměřit na podporu spotřeby dřeva jako obnovitelné suroviny, výchovu dětí k dobrému vztahu k lesu a přírodě nebo na spolupráci s hasiči.

„Snahou Lesů bude racionalizovat režijní náklady, abychom při zachování správného hospodaření zároveň ušetřili tam, kde to bude možné,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Lesy ČR už také obsadily místa úsekových ředitelů. Výběrového řízení se zúčastnilo 47 zájemců, z nich vybrali zástupci podniku, poradenské agentury a lesníci 4 nové ředitele. Výrobně technický úsek vede Václav Lidický, správním ředitelem se stal Igor Kalix, obchodním Radovan Srba a ekonomickým Karel Buchta.

Zdroj: Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe, 25. června 2014