Nový průvodce nabízí mapy regionálních populací jedle bělokoré

Lesnické informační centrum Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. vydalo novou metodiku z řady Lesnický průvodce. Publikace číslo 3/2016 má název Genetická charakterizace významných regionálních populací jedle bělokoré v České republice.

Kromě seznamu, lesnické charakteristiky význačných populací této dřeviny a genetické charakteristiky dosud zkoumaných populací jedle pomocí analýz DNA lze v publikaci najít mapové přílohy. Na mapách jsou například vyznačeny genové základny a významné ekotypy, dále významné regionální populace i méně četné výskyty jedle bělokoré v maloplošných chráněných územích nebo genetické vzdálenosti analyzovaných populací. Metodika je volně ke stažení zde: http://bit.ly/2fnTcs2