Nový ministr zemědělství Petr Bendl dnes převzal řízení resortu

Dnes odpoledne premiér Petr Nečas uvedl do funkce nového ministra zemědělství. Petr Bendl se poté osobně představil zaměstnancům úřadu ministerstva. Premiér Petr Nečas i nově jmenovaný ministr Petr Bendl poděkovali odstupujícímu ministrovi Ivanu Fuksovi.

„Chci se seznámit s aktuální situací, která na Ministerstvu zemědělství je, chci využít svých zkušeností starosty a hejtmana a rovněž prvního místopředsedy Svazu měst a obcí ČR, chci také využít zkušeností, které mám z čerpání evropských fondů,“ řekl Petr Bendl s tím, že je nutné podpořit konkurenceschopnost českých zemědělců.

„Jako hejtman jsem přišel do styku s řadou kompetencí, které se Ministerstva zemědělství týkají. Ať už jde o ochranu přírody, krajiny a pozemkových úprav či záležitostí vodovodů a kanalizací,“ upřesnil ministr Bendl. Za priority považuje nový ministr zemědělství například oblast čerpání z evropských fondů, úzkou spolupráci s nevládními organizacemi a dokončení restitucí, a to nejen církevních.

Odcházející ministr Ivan Fuksa popřál Petru Bendlovi hodně úspěchů v jeho nové funkci.

Zdroj: R. Ležatka, ředitel Odboru komunikace MZe, 6. října 2011