Nové metodiky pro lesní hospodáře

lp_15_2016lp_16_2016lp_17_2016

Pro vlastníky a správce lesa i odborné lesní hospodáře je určena nová dávka čtiva z edice Lesnický průvodce. Certifikované metodiky pro praxi pomohou při obnově lesa, hospodaření ve smrkových porostech nebo při aktualizaci oblastních plánů rozvoje lesů. Na metodických příručkách pracovali odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) a České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty lesnické a dřevařské. Lesnické průvodce lze zdarma stáhnout z webových stránek vydavatele – VÚLHM –  na adrese http://www.vulhm.cz/lesnicky_pruvodce.