Nová porce zpráv z lesnického výzkumu

lp_14_2016obalka-na-web

Na internetových stránkách Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., jsou ke stažení nové publikace o výsledcích lesnického výzkumu. Praktické informace mohou využít nejen lesníci, majitelé lesa nebo lesní hospodáři, ale  všichni, kteří mají k lesu blízko a rádi získávají nové poznatky ze světa vědy. Certifikované metodiky pro praxi z ediční řady Lesnický průvodce najdete zde: http://www.vulhm.cz/lesnicky_pruvodce. Vědecký časopis Zprávy lesnického výzkumu číslo 4/2016 si můžete přečíst zde: http://www.vulhm.cz/zlv_online&rok=2016&cislo=4.