Navrhněte, kdo by měl získat Cenu ředitele Správy KRNAP

Správa KRNAP již pátým udílením Ceny ředitele Správy Krkonošského národního parku chce vyzdvihnout konkrétní osobnosti, které svojí prací, výkony či občanskými aktivitami představují či představovaly významný přínos pro Krkonošský národní park či Krkonoše jako region.

Osobnosti může nominovat kdokoli písemně či e-mailem. Uzávěrka pro nominace za rok 2014 bude 15. února 2015 a Ceny za rok 2014 budou uděleny 10. dubna 2014.

Cena je udělována jako výroční čestné ocenění zpravidla čtyřem osobnostem (3 + 1 in memoriam), které se významným způsobem zasloužily o rozvoj Krkonošského národního parku a regionu Krkonoš v jakékoli oblasti občanského a profesního života, především za významné počiny na poli ochrany přírody, vědy, výchovy a vzdělávání, záchrany lidí v horách, apod. Cena je čestná, není tedy spojena s žádnou finanční dotací. Je symbolizována diplomem a soškou s vyobrazením nejstarší známé podoby ducha hor Krakonoše/Rübezahla podle mapy Martina Helwiga.

Laureáty Ceny ředitele se již stali:

2010
• Josef Fanta – významný odborník na problematiku lesa, jeden ze zakladatelů Krkonošského národního parku, člověk, který do Krkonoš přivedl nizozemskou Nadaci FACE a pomohl tak zásadně tomu, že jsou v Krkonoších opět zdravě rostoucí zelené lesy,
• Pavel Klimeš – krajinný ekolog, patriot a znalec krkonošské přírody, historie i života lidí,
• Valerián Spusta – lavinový specialista a dlouholetý horský záchranář,
• Jiří Bruník – fotograf Krkonoš Jiří Bruník, in memoriam

2011
• Marie Kubátová – spisovatelka
• Theodor Lokvenc – významný lesnický odborník
• Jiří Havel – fotograf
• Oldřich Lábek – lesník a bývalý ředitel Správy KRNAP, in memoriam.

2012
• Miroslav Klapka – první ředitel Správy KRNAP
• Miroslav Chadim – bývalý člen Horské služby
• Čestmír Klos – novinář a bývalý redaktor časopisu Krkonoše
• Josef Šourek – botanik, in memoriam

2013
• Jana a František Tauchmanovi – vedoucí folklorního souboru Špindleráček
• Jaroslav Koldovský – dlouholetý člen Horské služby Krkonoše
• Jan Štursa – botanik a bývalý ředitel Správy KRNAP
• Otokar Štětka – první náčelník Horské služby Krkonoše, in memoriam.

Máte-li námět na laureáta z jakéhokoli oboru činnosti, kdo by si Cenu ředitele Správy KRNAP zasloužil, posílejte své nominace do 15. 2. 2015 písemně na adresu Radek Drahný, Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, či e-mailem na adresu rdrahny(zavináč)krnap.cz. Nominace by měly obsahovat jméno navrhovaného člověka, stručné (v několika odstavcích) zdůvodnění nominace, kontakt na navrhovatele a nejlépe také kontakt na nominovaného.

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap|

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny(zavináč)krnap.cz, www.krnap.cz

Zdroj: www.krnap.cz, 12. listopadu 2014