Nařízení vlády 75/2013 Sb. a 76/2013 Sb. ohledně dotací na lesnicko-environmentální opatření

Citace: 75/2013 Sb. Částka: 35/2013 Sb.

Na straně (od-do): 730-731 Rozeslána dne: 26. března 2013
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 20. března 2013 Datum účinnosti od: 1. dubna 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.
Předpis mění: 53/2009 Sb.

Více zde:

Zdroj: www.enviweb.cz, 27. března 2013