Náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář podepsal v Bukurešti dohodu o spolupráci v oblasti lesního hospodářství

Dohodu o spolupráci v oblasti lesního hospodářství dnes v Bukurešti podepsal náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář a rumunská ministryně životního prostředí a vodního a lesního hospodářství Gratiela Leocadia Gavrilescu. Česká delegace, v níž jsou i zástupci lesnických firem a organizací, má na programu také jednání se zástupci státního lesního podniku Romsilva.

„Věřím, že podpis dohody je prvním krokem k nastartování ekonomické spolupráce firem, které působí v oblasti lesního hospodářství, včetně lesnicko-dřevařského komplexu. Spolupráce bude spočívat například ve výměně zkušeností, know-how, příkladů dobré praxe, vědeckých a technických údajů, pořádání odborných workshopů a seminářů a společných studií a projektů,“ řekl náměstek ministra Patrik Mlynář.

Dohoda se týká například ochranné funkce lesů jako prevence proti povodním a sesuvům půdy, vypracování legislativy týkající se lesního hospodářství a kontrola jejího využívání se zvláštním důrazem na nepovolené kácení lesních porostů a obchod s ním spojený, prevence lesních požárů a udržitelného hospodaření v lesích, včetně rozšiřování lesních ploch, udržitelného využívání dřeva a dalších lesnických produktů a zlepšování životnosti a zdraví lesů.

Delegace se také zúčastní ekonomického semináře s cílem ukázat možnosti financování projektů z národních a evropských zdrojů.

Zdroj: R. Melichar, vedoucí tiskového oddělení MZe, 10. června 2015