Na Šumavě se letos vysází ještě více listnáčů, než tomu bylo loni

Ještě zelenější Šumava – to je cíl současného vedení Správy Národního parku Šumava. Proto letos na Šumavě vysází ještě více buků a jedlí, které dokáží odolat kůrovcové kalamitě, která na Šumavě stále trvá. Ve čtvrtek si na to ve dvaadvaceti šumavských hospodách můžete připít speciálním zeleným pivem.

Správa Národního parku Šumava a pivovar Heineken našli společné téma. Chtějí společně bojovat za zelenou Šumavu a společně zabránit dalšímu usychání lesů a snižování schopností šumavských lesů fixovat oxid uhličitý. Počátek budoucí spolupráce, deklarovali oba subjekty na dnešní tiskové konferenci k akci NA ZELENÝ ČTVRTEK ZELENÝM PIVEM ZA ZELENOU ŠUMAVU, která se konala dnes na Kvildě. Úbytek zeleného lesa je pro vedení Správy Národního parku Šumava zásadní problém, který se snaží řešit už více než rok, kdy v čele Správy parku stanul ředitel Jan Stráský. „Stromy při fotosyntéze odebírají ze vzduchu oxid uhličitý, což je skleníkový plyn, který přispívá ke globálnímu oteplování, a zpátky do ní vracejí kyslík. Průměrný strom spotřebuje za svůj život na 24 milionů metrů krychlových oxidu uhličitého. Les v našich podmínkách ročně v průměru váže přes 5 tun oxidu uhličitého na hektar, což činí více než 270 tisíc tun oxidu uhličitého za rok na celou Šumavu,“ shrnul náměstek ředitele Správy parku Jiří Mánek své důvody, proč chce za zelenou Šumavu. Pivovar Heineken dodá dnes do 22 šumavských restaurací své zelené třinácti stupňové speciály.

„Základní motivací spojení Zeleného piva a zelené Šumavy, je snaha oslovit co nejvíce milovníků piva i širokou veřejnost, aby se o problém Šumavy začala více zajímat a vnímala naléhavou potřebu zastavit kůrovcovou kalamitu,“ uvedla Kateřina Beute, mluvčí pivovaru Heineken. Usychající les má negativní vliv i na režim vody i klima na Šumavě. „Jeden hektar lesa odpaří za hodinu až 350 litrů vody. Touto schopností se v parných letních dnech ochlazuje teplota i o několik stupňů. Horské lesy vážou srážky. Tím významně přispívají ke snížení rizika povodní v údolích. Stromy svými kořeny čerpají z půdy vodu v množství v průměru 550 litrů na jeden metr čtvereční lesní půdy za rok,“ uvedl Mánek s tím, že odumřelé lesy po kůrovcové kalamitě, bez dospělých smrků a vykácené lesy takovou schopnost nemají. Je jasné, že suchý, případně vykácený les pak nemůže v tomto směru plnit svou funkci v rámci ekosystému. „Ztrátou 8. 700 hektarů šumavského lesa se za poslední čtyři roky se snížila roční spotřeba oxidu uhličitého o 43.500 tun. Adekvátně se snižuje i roční produkce kyslíku,“ dále řekl Mánek. Za účelem snížení všech těchto negativních vlivů kůrovcové kalamity je i v letošním roce prioritou Správy NP Šumava zastavit úbytek životodárného lesa a zároveň vracet do šumavské přírody buky a jedle, které byly vždy její přirozenou součástí. V roce 2011 bylo vysázeno zhruba 537 tisíc sazenic, z nich na počet bylo asi 25 procent jedlí a 44 procent buků. Na Šumavě se vysazovali i jeřáby, smrky, borovice, javory, jilmy, břízy a olše Pro rok 2012 jsou plány Správy Národního parku Šumava ještě vyšší. „Během tohoto roku chceme vysadit asi 574 tisíc sazenic. Z nich bude 34 procent jedlí, 39 procent buku. Smrk bude tvořit zhruba osm procent počtu všech sazenic,“ uzavřel Mánek. Ku příležitosti pořádání této akce vypisuje Správa šumavského národního parku zajímavou fotosoutěž, která potrvá od pátého do půlnoci devátého dubna. Na email – soutez@npsumava.cz mohou zájemci zasílat soutěžními snímky na téma „Připíjíme zeleným pivem na zelenou Šumavu“.

„Soutěžící napíší do předmětu e-mailu heslo Zelená pro Šumavu. Samozřejmě uvedou jméno autora snímku a místo, kde byl pořízený. Soutěžní fotografie připíjejících musí mít maximální velikostí 1 MB,“ uvádí Pavel Pechoušek, mluvčí Správy NP Šumava. Do 13. dubna vybere odborná komise nejlepších deset snímků, které budou poté vystaveny na facebookovém profilu Správy (http://www.facebook.com/npsumava). Další týden, až do 19. dubna budou návštěvníci facebooku svými hlasy rozhodovat, kdo se stane vítězem soutěže. „Dvacátého dubna zveřejníme autora vítězného snímku, který vyhraje nocleh pro dva zdarma na Březnické hájence,“ uzavírá Pavel Pechoušek.

Zdroj: www.npsumava.cz, 3. března 2012