Na městských trávnících v Českých Budějovicích rozkvetly i ohrožené rostliny

Spolupráce magistrátu, odborníků, firem i majitelů soukromých zahrad přinesla v Českých Budějovicích své plody. Přesněji řečeno: své květy. Obyvatelé města tak mohou letos na městských trávnících najít i květy ohrožených druhů rostlin.

Trávníky v Českých Budějovicích rozkvetly hned na několika místech, včetně sídliště Máj a Vltava. Plochy méně často sečených trávníků na pozemcích města jsou oproti loňsku také o něco větší, navíc se přidávají i některé firmy, např. Výstaviště České Budějovice.

V parku Stromovka už několik let běží projekt tzv. květnatých pásů a ve vědeckém kampusu Biologického centra a Přírodovědecké fakulty se stalo vytváření kvetoucích trávníků pravidlem.

„Pokud trávníky méně sečeme, někdy se nestačíme divit, jaké poklady ukrývaly. Už vloni ve Stromovce díky úpravě sečení vykvetly stovky zvonečníků černých. Letos si mohli kolemjdoucí všimnout nápadných květenství zvonků klubkatých v blízkosti výstaviště,“ uvádí botanička Eva Koutecká z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Zvonečník černý je středoevropský endemit, který roste na poměrně malém území mezi Belgií a Českou republikou. Červený seznam ohrožených druhů ČR ho řadí do kategorie druhů ohrožených, Červená kniha květeny jižní části Čech ho uvádí v kategorii vzácnějších taxonů vyžadujících další pozornost. Zvonek klubkatý je rostlina rostoucí v Evropě a na Sibiři, která v poslední době v českých zemích ustupuje. Proto je v Červené knize květeny jižní části Čech zařazená mezi ohrožené druhy.

Rostliny vábí i ohrožené živočichy

Hlavním cílem těchto aktivit je zvýšit rozmanitost rostlin, nechat je vykvést, vysemenit a vytvořit tak vhodné podmínky pro hmyz i další živočichy.

„Už v loňském roce jsme na extenzivně sečených trávnících nebo květnatých pásech zaznamenali také ohrožené či vzácné druhy hmyzu, např. samotářských včel, brouků nebo motýlů. Obrovský význam však mají podobné kvetoucí trávníky i pro druhy, které považujeme za běžné. I ty totiž z naší krajiny v poslední době mizí,“ uvádí entomolog Jiří Řehounek ze sdružení Calla.

Květnaté pásy a zřídka sečené plochy se stávají jedinými rozkvetlými ostrůvky, kde najdou motýli a včely ve městě potravu. Ochránci přírody proto apelují na veřejnost, aby na nich květiny i přes jejich krásu netrhala. Pokud na nich někdo otrhá květy, nejenže připraví o potravu užitečné opylovače, ale navíc může způsobit, že se rostliny nevysemení. Květiny ponechané v přírodě podle ochránců přírody určitě potěší také více kolemjdoucích.

„Ve Stromovce jsou květnaté pásy zakládány tak, aby mezi rostlinami zůstaly mezery, ve kterých se uchycují semínka. Pokud někdo rostlinám otrhá květy, může způsobit úplné vymizení některých druhů v pásech, které pak budou druhově chudší. Samozřejmě je to problém i u ohrožených a málo početných druhů v extenzivně sečených trávnících,“ dodává botanička Klára Řehounková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, která stála u zrodu projektu květnatých pásů.

Zajímavosti z českobudějovických trávníků jsou od letošního roku zveřejňovány také na Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB.

Zdroj: https://ekolist.cz/

Ilustrační foto archiv VÚLHM