MŽP podpoří propojení lokálních projektů na podporu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro nevládní organizace na koordinaci drobnějších projektů podporujících ochranu biodiverzity nebo rozvoj sítě regionálních pozemkových spolků. Ministerstvo je v souladu s cíli státní dotační politiky pro tento rok podpoří ze svého rozpočtu 5 miliony korun. Více zde:

Zdroj: www.mzp.cz, 9. února 2015