Mze: Žádost o spolupráci – výše ročního nájmu v honitbách

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o spolupráci při zjišťování informací o výši ročního nájmu honiteb v rámci ČR.

Jedná se o dotazníkové šetření. Prosíme o předání přiloženého dotazníku odpovědným pracovníkům obecních úřadů s rozšířenou působností potažmo uživatelům honiteb k vyplnění a zaslání zpět na Ministerstvo zemědělství na adresu magdalena.pospisilova@mze.cz, pokud možno do 17.6.2016.

Anketární zjišťování je anonymní a dobrovolné, nicméně o údaje Vás Ministerstvo zemědělství žádá v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu, v rámci dobré správy. Výsledky poslouží jako podklad pro řešení otázky pronájmu honiteb ve vlastnictví státu. Více info zde:

Dotazník ke stažení zde:

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Martin Žižka, Ph.D.
ředitel odboru