MZe: Akreditační řízení pro privátní poradce v oblasti lesnictví v roce 2015 – 13. kolo

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vyhlašují na základě „Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství“ (dále Směrnice) akreditační řízení pro privátní poradce v oblasti lesnictví. Více zde:

Zdroj: MZe, 4. května 2015