Může dojít k zabití kočky jezevcem ?

Otázka:

Může dojít k zabití kočky jezevcem ?

Odpověď:

      Vrcholoví predátoři, v našem případě kočka a jezevec, jsou většinou potravní konkurenti a proto nejsou jejich mezidruhové vztahy (predátoři) právě vřelé. Čím více se jejich potravní specializace podobá, tím větší je jejich mezidruhová rivalita. Zatím co například střety mezi vydrou a kunou jsou prakticky neznámé, už jen z důvodu zásadního rozdílu obývaných stanovišť, predace mezi šakalem (již se objevuje i v ČR), nebo vlkem a liškou je velmi častá a vyhraněná, ale je tomu tak například i mezi rysem a liškou. Obdobně známe vyhraněnou predaci mezi nočními a denními pernatými dravci. V televizi vídáme dramatické záběry střetu predátorů jako jsou lvi a hyeny a další. Známe i vnitrodruhovou konkurenci mezi jedinci nebo skupinami predátorů. O vítězi střetů mezi jedinci jednoho druhu, nebo jedinci různých druhů, na úrovni ustoupení nebo útěku nebo na úrovni vážného zranění a zabití, rozhodují často různé okolnosti. Může to být individuální zkušenost, může to záviset na tom, zda se jedinec nachází ve svém teritoriu, nebo může být agresivita a vůle bojovat stimulována obdobím říje, popřípadě obdobím odchovu mláďat (jejich ochrana) atd.
     A nyní již k našemu problému střetu kočky a jezevce, s výsledkem zabití kočky, byť poměrně velkého domácího plemene. K posouzení uvedeného konkrétního případu nám chybí pitva zabité kočky, nebo alespoň popis jejího zevrubného ohledání. Informace o agresivním chování mezi jezevcem a kočkou nemáme k dispozici. Jezevce nelze obecně považovat za agresivní druh (někdy obývá nory společně s liškou), pokud není sám napaden. Jedná se o všežravce, jehož živočišná složka potravy sestává především ze žížal, hmyzu a myší, není tedy typickým lovcem („agresorem“), na rozdíl od koček, do jejichž škály chování patří řada různých loveckých strategií. Obecně se však uvedené dva druhy často nepotkávají. Tato situace se však v posledních desetiletích počíná měnit s nárůstem počtu jezevců a jejich expanzí do intravilánu obcí. Jezevci a lišky jsou běžnými obyvateli Londýna a dalších velkoměst. To platí, i když ještě ne v takovém rozsahu, i pro Prahu a další města u nás (existuje historický záznam o tom, že v národním divadle v Praze byl ve skladu padající kulisou zabit jezevec). Informace o konfliktu mezi jezevcem a kočkou však pokud vím neexistují. Je zřejmé že kočka, kterou bychom mohli považovat spíše za iniciátora konfliktu (zvláště jestliže se jedná o velké plemeno a jedince, který se nachází na svém teritoriu), je schopna se velmi rychle (v případě rizika) „odpoutat“ od nepřítele.

Na základě výše uvedeného nepovažuji možnost zabití kočky jezevcem za pravděpodobnou.    

odpověděl: F. Havránek, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.