Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa je připraven jednat s komisařem Potočnikem

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa je připraven jednat s komisařem Potočnikem o Šumavě. Ideálně na Šumavě. Letošní zásah je mnohem menší, než ten loňský. Navíc se postupuje mnohem šetrnějším způsobem.

Ministerstvo životního prostředí bude samozřejmě na dopis z Evropské komise, který se týká současného kácení na Šumavě, reagovat. V tuto chvíli odpověď připravujeme. Pan ministr Chalupa už jasně deklaroval, že je připraven se s panem komisařem Potočnikem osobně sejít a o celé záležitosti s ním jednat tak, aby pan komisař neměl jednostranné informace. Podnět z Evropské komise bereme velmi vážně, MŽP, ani samotný ministr se diskusi nebrání.

Považujeme za důležité, že dochází k výraznému snížení stromů napadených kůrovcem, které jsou určené k zásahu. V tuto chvíli o více než 80 %. Důležité je i to, že Správa zvolila metodu, u které se výrazně zvýšil počet stromů „loupaných na stojato“, a že klesá počet stromů určených k pokácení.

Loni bylo v lokalitě Na Ztraceném zpracováno cca 5 tis. stromů kácením a stejný počet stromů „loupáním na stojato“. Polovina stromů byla tedy loni vykácena. Z aktuálních 1700 stromů se v tuto chvíli má kácet cca 400 stromů, tedy méně než 24 %. Rovněž se má zasahovat v malých skupinách, nejvýše 15 stromů, aby se předešlo holinám. Poměr vykácených stromů k celkovému počtu napadených stromů je tedy nyní méně cca 1/4.

Správa Národního parku Šumava, která je za kácení zodpovědná, Ministerstvo životního prostředí o svém postupu informuje. Zvolený způsob řešení je odpovědností Správy, a to ve všech právních oblastech.

O odpovědi Ministerstva životního prostředí Evropské komisi budeme veřejnost včas informovat.

Zdroj: M. Vitík, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí MŽP, 25. června 2012