Ministr zemědělství Jurečka: Plníme závazek daný vládě a do státního rozpočtu letos převedeme 7,3 miliardy korun ze zisku Lesů ČR a Budějovického Budvaru

Lesy ČR a Budějovický Budvar, zřizované nebo založené Ministerstvem zemědělství, převedou do státního rozpočtu 7,3 miliardy korun. Na dnešním jednání to schválila vláda. Lesy ČR poskytnou 6,5 miliardy, Budějovický Budvar 0,8 miliardy korun.

„Převodem peněz z podniků spadajících pod Ministerstvo zemědělství, naplňujeme úkol, který nám uložila vláda. Podle něj měly Lesy ČR a Budějovický Budvar převést letos 7,3 miliardy ze svých zisků do státního rozpočtu. V součtu s rokem 2013 je to 13,3 miliardy korun, které přispějí českému hospodářství,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Částka 7,3 miliardy korun pochází z historicky rekordních zisků státních společností Lesy ČR a Budějovický Budvar. V loňském roce převedly Lesy ČR do českého rozpočtu 6 miliard korun.

Dalšími a plněnými povinnostmi těchto společností vůči státnímu rozpočtu jsou daňové odvody, které jsou rovněž nezanedbatelné. Například loni odevzdaly Lesy ČR státu na daních včetně DPH, poplatcích a sociálním a zdravotním pojištění více než 2,8 miliardy korun a Budějovický Budvar pak více než 300 milionů korun.

Zdroj: H. Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe, 13. listopadu 2014