Ministr zemědělství: Jednotná strategie hospodaření s lesy je důležitá a prospěšná pro všechny členy Eustaforu

eustaforSetkání představitelů evropských státních lesů sdružených v asociaci Eustafor, které v Praze pořádal státní podnik Lesy ČR, ocenil ministr zemědělství Marian Jurečka. Zástupci vlastníků lesů i Ministerstva zemědělství hovořili se zpracovateli dřeva o certifikaci lesů jako nástroji, který prověřuje i podporuje odpovědné hospodaření.

„Asociace je klíčovou platformou pro vyjednávání s institucemi Evropské unie. Členy spojuje trvale udržitelné lesní hospodaření, jehož výsledkem je produkce dřeva jako obnovitelné suroviny, ale také ochrana přírody, zvyšování druhové rozmanitosti lesů, podpora rekreační funkce lesa i zaměstnanosti. Jednotná strategie lesnického hospodaření přináší prospěch všem členům Eustaforu. Proto vítám aktivní přístup podniku Lesy ČR, který včerejší setkání zorganizoval,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Účastníci konference se shodli na tom, že certifikace je pro vlastníky lesa dobrovolným nástrojem. Ve světě je v současné době certifikováno přibližně 10 % lesů. Na udělení certifikační známky dohlíží nezávislé certifikační orgány. „V zemích s přísnou státní lesnickou legislativou, jakou má například i Česká republika, nepovažujeme certifikaci lesních majetků za nezbytnou záruku kvality lesnického hospodaření. Není proto nutná, ale požaduje ji trh. Lesnické hospodaření v Evropě je z pohledu ekonomického, sociálního i environmentálního na vysoké úrovni. Roste i výměra lesa. Proto nemusíme nutně usilovat o získání další certifikační známky a opakovaně se tak ujišťovat, že je naše hospodaření udržitelné,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Podle něj by naopak stálo za úvahu uvažovat o rozšíření certifikačních požadavků na lesy v Asii, Africe či Americe, kde nemají léty prověřenou legislativu a kde se výměra lesa snižuje.

Eustafor vznikl v roce 2005 v Bruselu, jedním ze zakládajících členů byly Lesy ČR. Členové Eustaforu (29 z 21 evropských zemí) celkově spravují 49 milionů hektarů (30 % lesů v EU), dohromady ročně zpracují přes 10 milionů m³ dříví a zaměstnávají sto tisíc lidí.

Certifikace lesů je nástrojem k posouzení, zda je les obhospodařován k přírodě šetrným způsobem podle daných směrnic. Pokud ano, má vlastník certifikovaného lesa právo používat pro dřevo ze svého lesa logo, které prokazuje, že toto dřevo pochází z důvěryhodného zdroje. Certifikace lesů tak pomáhá zákazníkům orientovat se mezi produkty na trhu.

Zdroj: H. Jordán, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství