Ministr Jurečka: Musíme pro mládež zatraktivnit oblast lesnictví

Cílem soutěže Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests), která je určena mládeži od 13 do 19 let, je zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti. Navíc při soutěži mají mladí lidé možnost diskutovat, spolupracovat a navazovat nové kontakty se svými evropskými vrstevníky.

„Ministerstvo zemědělství soutěž finančně podporuje, protože pozitivně rozvíjí vztah mládeže k přírodě a lesnictví, které má v naší zemi dlouhou tradici. Oceňuji, že nejde pouze o zkoušení teoretických znalostí, ale velká část soutěže je zaměřena na praktické dovednosti, které mladí účastníci využijí i ve svém dalším životě,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Rok 2011 byl vyhlášen Mezinárodním rokem lesů a tehdy se také konal 1. ročník soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF), do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z deseti zemí Evropy. Organizačním garantem soutěže u nás je Česká lesnická společnost, která je také členem mezinárodního výboru YPEF za Českou republiku.

Na organizování soutěže v ČR se přímo podílejí střední lesnické školy a Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze. Akci podporuje Ministerstvo zemědělství, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a některé soukromé společnosti. Loňský 4. ročník soutěže byl pořádán ve spolupráci s Lesy ČR.

„Letošní ročník bude rozšířen o dvě další regionální kola v Praze a Brně, tedy o žáky a studenty z velkých měst, kterým může být les poněkud vzdálen. Dále jsou připraveny nové webové stránky a studijní materiály, sestavené srozumitelně a především s reálnými informacemi o lese a lesním hospodářství,“ řekl náměstek ministra pro lesní hospodářství Patrik Mlynář.

Soutěž probíhá ve čtyřech kolech – místním, regionálním, národním a mezinárodním. Skládá se z vědomostního testu a praktických úkolů. Účastní se jí tříčlenná družstva studentů, kteří své znalosti získávají nejen při výuce, ale i ze studijních materiálů na internetových stránkách www.ypef.cz a www.ypef.eu

Zdroj: H. Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe, 28. listopadu 2014