Ministr Jurečka jmenoval náměstka úseku lesního hospodářství a ředitelku Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

Novým náměstkem pro úsek lesního hospodářství se stal Patrik Mlynář. Do čela Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) dnes ministr zemědělství Marian Jurečka jmenoval Michaelu Šolcovou. Oba se ujmou funkce ve středu 1. října.

„Jsem přesvědčen, že na oba posty jsme vybrali uchazeče, kteří mají odborné předpoklady a dlouholeté zkušenosti v daném oboru. Očekávám od nich profesionalitu a schopnost komunikovat s odbornou i laickou veřejností,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Novým náměstkem pro úsek lesního hospodářství byl jmenován Mgr. Patrik Mlynář, který vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, právnickou fakultu. Pracoval na Ministerstvu zemědělství nejprve jako právník a později jako tajemník náměstka pro lesní hospodářství. Byl výkonným ředitelem Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků a do současnosti ředitelem sekretariátu Asociace českého papírenského průmyslu.

„Vedle zajištění řádného fungování ústřední státní správy v oblastech lesnictví, rybářství, a myslivosti, chci přispět ke stabilizaci v odvětví, a to zejména cestou otevřené a konstruktivní komunikace se všemi zainteresovanými stranami,“ uvedl Patrik Mlynář.

Na funkci ředitele ÚZEI bylo vypsáno otevřené výběrové řízení. Ze tří kandidátů byla vybrána Ing. Michaela Šolcová. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, fakultu provozně ekonomickou. Dříve pracovala jako celní deklarantka, dále působila na pozici manažerky marketingové komunikace a v současnosti pracuje na Státním zemědělském intervenčním fondu jako pověřená ředitelka odboru rostlinných komodit. Nově jmenovaná ředitelka se chce zaměřit na stanovení a další rozvoj vědecké strategie ÚZEI.

„Mým dalším cílem je zvyšování kvality poskytovaných dat a informací jak Ministerstvu zemědělství, tak i ostatním orgánům státní správy, včetně zemědělských a potravinářských výrobců,“ uvedla Michaela Šolcová.

Zdroj: H. Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe, 30. září 2014