Metodiky pro lesnickou praxi jsou dostupné on-line

V pořadí již sedmá letošní certifikovaná metodika pro praxi z řady Lesnický průvodce je kromě tištěné podoby plně dostupná i v on-line verzi. Autory publikace Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek jsou odborníci na lesní školkařství z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM), VS Opočno. Na webu  VÚLHM jsou k dispozici i předchozí metodiky, včetně mapového seriálu na téma genetická charakterizace významných regionálních populací lesních dřevin.

Nejnovější se týká jedle bělokoré a buku lesního. Metodiky vydává Lesnické informační centrum VÚLHM a jsou dostupné zde: http://www.vulhm.cz/lesnicky_pruvodce