Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v kompetenci Ministerstva zemědělství

Od 1. března 2014 se finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytují na základě ustanovení nařízení vlády č. 30/2014 Sb

o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

Od 1. ledna 2015 nastaly v poskytování příspěvků na hospodaření v lesích a příspěvků na vybrané myslivecké činnosti změny na základě nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. K dalším změnám dochází 1. dubna 2015, kdy nabývá účinnosti nařízení vlády č. 51/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. Více zde:

Zdroj: www.enviweb.cz, 10. dubna 2014