Maďarsko – nejnovější člen PEFC

Centrála PEFC International oznámila nový přírůstek – nezisková organizace Hungarian Forest Certification Ltd. se stala 41. národním členem velkého společenství PEFC.

„Poučili jsme se ze zkušenosti, že PEFC je mnohem víc, než jen štítkem, který umožňuje spotřebitelům, aby při svých nákupem sledovali i etické zásady. Celý systém PEFC je chytře navržen tak, aby vycházel z jasného technického a legislativního rámce. Za důležitější však považuji, že PEFC je společenství podobně smýšlejících lidí, kteří se zodpovědně starají o lesy a tím přeneseně i o naši budoucnost. Jsme hrdí na to, že jsme členem této komunity, „řekl Endre Schiberna, Head of the Standard Setting Committee.

„Maďarsko je krásným příkladem toho, jak může odvětví lesnictví profitovat z certifikace lesů,“ pokračoval pan Schiberna. „Ačkoliv víme, že naše předpisy týkající se hospodaření v lesích, patří mezi nejpřísnější v Evropě, v povědomí široké veřejnosti v Maďarsku tato skutečnost není. Důsledkem toho je, že spotřeba tuzemských výrobků ze dřeva je nízká a dřevo jako obnovitelný produkt není nijak zvýhodněn. „

„Tím, že jsme se stali členem PEFC, a budeme mít na mezinárodní úrovni schválen systém certifikace lesů, mohou vlastníci lesů naší země, lesnické firmy a lesnický sektor jako celek nezávisle prokázat řádnost našeho hospodaření a dodržování principů trvale udržitelného hospodaření nejen veřejnosti v Maďarsku, ale i mimo ni, „vysvětlil pan Schiberna.

„Vývoj maďarského národního systému certifikace lesů je nyní ve finální testovací fázi,“ dodal pan Schiberna.“ Následně připravujeme jeho předložení na PEFC International ke konečnému schválení.“

„Je fantastické přivítat Maďarsko jako nejnovějšího člena aliance PEFC ,“ řekl Ben Gunneberg, generální ředitel PEFC International. „Příprava maďarského národního systému certifikace lesů byla poprvé podpořena z prostředků PEFC Collaboration Fund project a toto rozhodnutí přineslo pozitivní výsledek!“

Zdroj: http://www.pefc.cz/, 1. února 2016