Lidé si pletou zvěř s popelnicí. Špagety a shnilé pečivo mohou způsobit vážné potíže

Strážci z Chráněné krajinné oblasti (CHKO) České středohoří a Labské pískovce na své facebookové stránce upozorňují na bezohledné chování některých návštěvníků přírody. Ti zřejmě chtějí zvěři přilepšit tím, že do přírody nosí zbytky jídla (po vánočních svátcích cukroví, chlebíčky, ale i  salát staré špagety a pod.). Místo toho ale mohou zvířatům způsobit vážné zdravotní problémy nebo dokonce smrt. Strážci CHKO proto apelují, aby lidé zvířata nepřikrmovali:

„Vážení kolegové, dovolte, aby strážci z CHKO České středohoří a Labské pískovce se s Vámi podělili o smutné zjištění, že lidem je absolutně jedno, čím krmí divokou zvěř. Domníváme se, že toto bude problém po celé České republice. Tento případ je ze Zámeckého rybníka z Děčína na pomezí CHKO České středohoří, CHKO Labské pískovce, ptačí oblasti Labské pískovce a EVL Dolní Ploučnice. Lidé po několik dnů neustále do rybníka sypali vše co je napadlo a začali si zvěř plést s popelnicí na biologický odpad. Je velmi alarmující, kolik lidí za den a v jakém množství je schopno nasypat zvířatům různé zbytky potravin z domácností. V mžiku do hodiny se obrátilo i klidně několik celých rodin. Normou byl minimálně plný rohlíkový sáček pečiva, častější ale bývala plná igelitka všeho co se doma našlo po ruce. Nikdo vůbec nepřemýšlí kolik toho zvířatům lidi nasypali před nimi, že nejsou sami, kdo tam nese balík starých potravin a že by to mohlo dopadnout špatně. Bohužel byli i tací, kteří nosili plné velké tašky plné různého pečiva. Je velmi zarážející, že lidé nemají vůbec žádné zábrany krmit věcmi, jako jsou topinky, chlebíčky, salát, staré špagety, cukroví a hlavně plesnivý chléb. Na některých zvířatech bylo patrné, že už to ani nechtějí a pečivo zůstávalo na vodní hladině, které strážní služba průběžně likvidovala. Smutné bylo, že lidem ani nedochází, že zbytky potravin by vůbec neměly být ponechávány v plastových – zejména igelitových obalech, toto byl také velmi častý nedostatek.“

Foto: strážci CHKO

Zdroj: Facebooková stránka Stráž přírody 

Stráž přírody je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 81, 81a a 81b), a jeho prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. (§ 20). V rámci stráže existují dva stupně postavení: zpravodaj, který musí splňovat stejné požadavky kladené zákonem, ale bez pravomocí, a strážce, který je oprávněn k následujícím úkonům:

  • zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody
  • ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody
  • vstupovat na cizí pozemky
  • zadržet ke zjištění totožnosti osobu podezřelou z porušování předpisů o ochraně přírody a krajiny; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout
  • požadovat pomoc nebo součinnost policie
  • pozastavit rušivou činnost

Více informací: http://www.ochranaprirody.cz/statni-sprava/straz-prirody/