Letos slavíme 50. výročí založení Krkonošského národního parku

Po dlouhém úsilí řady odborníků byl 17. května 1963 založen Krkonošský národní park. V letošním roce tedy slavíme 50. výročí od jeho založení.

Součástí oslav bude množství akcí. Plánujeme vydat publikace, které zrekapitulují uplynulé půlstoletí. Krkonošské muzeum ve Vrchlabí nabídne souhrnnou výstavu k tomuto výročí. Hlavní akcí oslav pro veřejnost však bude veřejná oslava 50. narozenin s Koncertem pro Krkonoše, která se uskuteční v pátek 17. května ve Vrchlabí.

„Krkonoše jsou nejstarším národním parkem v České republice,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Historie ochrany zdejší unikátní přírody sahá ale hlouběji do minulosti. Vždyť první přírodní rezervaci vyhlásil hrabě Harrach v Labském dole na Strmé stráni už v roce 1904,“ doplnil. „Za dobu své existence národní park čelil řadě tlaků, které byly hrozbou pro zdejší křehkou přírodu. Řada z nich skončila v propadlišti dějin. Některé se ale zastavit nepodařilo. Přes to všechno jsou dle mého názoru dnes Krkonoše územím s výraznou přírodovědnou i kulturní hodnotou. Žijí či rostou zde unikátní druhy a současný výzkum ukazuje, že i po několika stoletích vědeckého bádání lze nalézat nové druhy,“ dodal Hřebačka.

Po celý rok se budeme setkávat s logem 50. výročí Krkonošského národního parku a s kampaní V Krkonoších jsem doma (http://www.krnap.cz/v-krkonosich-jsem-doma/). V květnu plánujeme vydat knihu, která bude mapovat 50 let existence parku a CD se vzpomínkami pamětníků. Součástí oslav bude i odborná mezinárodní konference Horská chráněná území v měnícím se světě, která se uskuteční koncem května. Připraven je seriál soutěží pro posluchače Českého rozhlasu – Radiožurnálu a Česká televize připravuje odvysílání nového dokumentu Krakonošova zahrada o historii KRNAP. Součástí oslav bude i souhrnná výstava o historii národního parku v Krkonošském muzeu.

Hlavním bodem oslav ale bude 17. květen s řadou různých akcí, vystoupení a soutěží pro děti i dospělé po celý den ve Vrchlabí. Vrcholem programu bude odpolední divadelní minifestival a podvečerní Koncert pro Krkonoše, na němž vystoupí skupina The Tap Tap, Dan Bárta a Illustratosphere a Lenka Dusilová s kapelou. Později večer na ně naváže klubový koncert skupiny Cémur Šámur.

Hlavním mediálním partnerem oslav je Český rozhlas 1 – Radiožurnál. Mediálním partnerem je Český rozhlas Hradec Králové. Dalšími partnery jsou společnosti ČEZ, Komerční banka, Škoda Auto, Mondalẽz International a Rodinný pivovar Hendrych Vrchlabí.

Zdroj: www.krnap.cz, 10. ledna 2013