Lesy vyhlásily čtyřletý tendr za 2,6 miliardy

Lesy ČR, které spravují polovinu lesů v zemi, splnily svůj slib a ještě do konce března vyhlásily další část velkého, miliardového tendru na těžební a pěstební práce na rok 2013 až 2017. Tendr s odhadovanou hodnotou 2,57 miliardy korun se týká zhruba pětiny smluvních územních jednotek a na rozdíl od tendru na letošní rok a další léta budou smlouvy vzešlé z nového tendru již na všech jednotkách pětileté. Vyhlášení nového tendru potvrdil deníku E15 mluvčí firmy Zbyněk Boublík.

Lesy na začátku roku avizovaly, že letos vyhlásí tendr dříve, aby tak předešly zpoždění jako loni. Tehdy zejména kvůli námitkám části uchazečů a zkoumání tendru ze strany antimonopolního úřadu se na značné části jednotek nestihly smlouvy podepsat do konce roku, a tím pádem se v lednu nezačalo ani těžit. To způsobilo nedostatek dřeva na trhu a jeho vysokou cenu. Asi na pětině jednotek nakonec LČR musely část tendru na rok 2012 a další léta zrušit, vyhlásit jej znovu a těžbu a lesní práce dočasně zajistit oslovením konkrétního partnera.

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nyní ale stejně jako u tendru pro letošní rok a další léta nejnižší nabídková cena. To je zároveň jedna z věcí, kterou nejvíce kritizovaly lesnické a dřevařské společnosti, neboť i když to státním lesům vyneslo z tendru vyšší částku ve srovnání s předchozími lety, zároveň se nabídnuté ceny promítají do výsledných a vysokých cen dřeva. Desítky dřevozpracovatelských firem přivedlo k potížím či přímo krachu.

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast v tendru končí 2. května, týž den budou také nabídky otevřeny. Zakázka se týká jednatřiceti smluvních územních jednotek. Největší podle odhadované hodnoty je zakázka na jednotce Vítkov (225,6 milionu korun), u dalších deseti překračuje hranici sto milionů.

Lesům přišlo do poloviny března k aktuálnímu tendr 37 podnětů od tří profesních asociací. Polovinu z podnětů ale původně LČR zamítly a jen na dvě řekly ano. Další akceptovaly jen dílem, neboť část podnětů je podle lesů již v souladu s Dřevěnou knihou, což je jakýsi manuál k tendrům, případně jsou již alespoň do jisté míry obsaženy v návrhu smluv na tendr. To se asociacím příliš nelíbilo. Svazu podnikatelů v lesním hospodářství se kritizoval zejména dvě věci – způsob určování cen dřeva pomocí indexů Českého statistického úřadu a povinný prodej dřeva přes komoditní burzu, neboť dřevozpracovatelé mají za to, že by prodej přes burzu měl být dobrovolný.

Před dvěma týdny se účastníci kulatého stolu na téma tendru 2013+ dohodli, že Lesy ČR budou i nadále využívat současný index průměrných cen surového dřeva vydávaného ČSÚ, ale vždy po vyhlášení nového indexu za předchozí čtvrtletí budou Lesy ČR zpětně započítávat tuto změnu smluvním partnerům. Firmy by pak buď dostaly od Lesů ČR zpět přeplatek, nebo by naopak doplácely. Účastníci se také domluvili, že smluvní partneři budou muset povinně prodávat přes komoditní burzu jen pět až deset procent, zatímco nyní je to pětina.

Zdroj: http://www.e15.cz/, 30. března 2012