Lesy nám dávají energii – po všech stránkách

tz_mezinarodni-den-lesu_2017_foto1b_suchy-vrch-pod-tresni

Každý rok 21. března si celý svět připomíná Mezinárodní den lesů, jehož cílem je poukázat na význam všech typů lesních ekosystémů na naší planetě.

Mezinárodní den lesů byl vyhlášen valným shromážděním OSN. V tento den jsou jednotlivé státy vyzývány, aby se aktivně zapojily do činnosti na podporu stromů a lesů – kampaní na výsadbu stromů a dalších podobných akcí. Letošním tématem je: „Lesy a energie.“

Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o významu všech druhů lesů, jež pokrývají jednu třetinu naší planety a mají životně důležitou úlohu. Lesy jsou biologicky nejrozmanitějším ekosystémem, domovem 80 % živočišných druhů a součástí obživy pro 1,5 miliardy lidí na Zemi.

tz_mezinarodni-den-lesu_2017_logo2

Lesy a stromy nám pomáhají a chrání nás mnoha neocenitelnými způsoby. Poskytují nám čistý vzduch, který dýcháme, a vodu, kterou pijeme. Zajišťují také ochranu biodiverzity na naší planetě a působí jako přirozená obrana proti změnám klimatu. Život na naší planetě je možný a udržitelný právě díky stromům a lesům.

Více informací o Mezinárodním dni lesů je zde: http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/

Ilustrační foto: Lesy v podhůří Orlických hor, v pozadí Suchý vrch, autor Jan Řezáč