Lesy ČR zasahovaly v oblastech zasažených povodněmi

Lesy ČR zasahovaly v oblastech zasažených povodněmi Lesy ČR minulý týden a během uplynulého víkendu posílily monitoring ve všech regionech zasažených povodněmi. Zvýšené úhrny srážek v Jizerských horách, Orlických horách a Jeseníkách způsobily povodňové stavy na vodních tocích spravovaných Lesy ČR a škody na lesních cestách.

„Díky zvýšenému a nepřetržitému monitoringu v zasažených oblastech se nám podařilo včas zprůchodnit zanesená koryta vodních toků, zejména v Jizerských horách a Jeseníkách, a zabránit tak výraznějším škodám na majetku“, říká Svatopluk Sýkora, generální ředitel Lesů ČR. Od čtvrtka minulého týdne byli naši pracovníci v nepřetržitém kontaktu s povodňovými orgány, starosty a vodoprávními úřady a realizovali nejnutnější zabezpečovací práce na vodních tocích a lesní dopravní síti ve správě Lesů ČR.

Tyto povodně způsobily škody nejenom na vodních tocích, ale zejména na lesní dopravní síti. Prvotní odhad škod k dnešnímu dni se pohybuje ve výši cca 21,5 mil. Kč.

„Lesy ČR začaly s odstraňováním těchto povodňových škod prakticky okamžitě“, podotkl generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, 25. července 2011