Lesy ČR vyhlásily tendr na zajištění lesnických činností v lokalitách působnosti přímo řízených lesních závodů

Šance pro živnostníky a malé firmy

Státní podnik Lesy České republiky vyhlásil 16 otevřených nadlimitních zadávacích řízení na zajištění lesnických činností pro rok 2015 a to na území čtyř přímo řízených lesních závodů Lesů ČR – Židlochovice, Boubín, Konopiště a Kladská. Vyhlášená řízení se týkají pěstebních služeb, těžeb a prací s motorovou pilou a přibližování dříví potahem nebo traktorem.

Státní podnik Lesy České republiky vyhlásil 16 otevřených nadlimitních zadávacích řízení na zajištění lesnických činností pro rok 2015 a to na území čtyř přímo řízených lesních závodů Lesů ČR – Židlochovice, Boubín, Konopiště a Kladská. Vyhlášená řízení se týkají pěstebních služeb, těžeb a prací s motorovou pilou a přibližování dříví potahem nebo traktorem. Odhadovaná hodnota tendrů představuje částku ve výši 66 170 000,- Kč bez DPH.

„Vyhlášenými tendry naplňujeme obecný trend zvýšit zastoupení menších ekonomických subjektů při plnění lesnických zakázek. Typickými účastníky těchto zakázek jsou totiž živnostníci – osoby samostatně výdělečně činné z oblasti působnosti konkrétního lesního závodu, místy pak také menší a jen okrajově větší lesnické firmy,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Veřejné zakázky jsou standardně zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek, kompletní zadávací dokumentace je volně ke stažení na profilu zadavatele. Záměr zahájit zadávací řízení Lesy ČR avizovaly uveřejněním předběžného oznámení již dne 7. 7. 2014. Zadávací řízení proběhne plně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Hodnotícím kritériem bude nabídková cena.

V každém aktuálně zahájeném zadávacím řízení bude uzavřena rámcová smlouva s dobou platnosti jednoho roku, na období od 1. 1. do 31. 12. 2015, a to se všemi uchazeči, kteří prokážou splnění kvalifikačních předpokladů.

Lhůta pro doručení nabídek je stanovena dle jednotlivých lesních závodů a konkrétně soutěžených činností na období začátku října 2014, konkrétně je uvedena v jednotlivých Oznámeních o zakázce zveřejněných ve Věstníku VZ.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 12. srpna 2014