Lesy ČR vyhlásily tendr na zajištění lesnických činností na období 2014 – 2018

Státní podnik Lesy ČR nadále s časovým předstihem pokračuje v zajišťování potřebné péče o spravované lesní porosty. Proto dnes Lesy ČR vyhlásily otevřené zadávací řízení na zajištění lesnických činností počínaje datem 1. ledna 2014, ve kterém lesnické firmy soutěží o celkem 31 částí (smluvních územních jednotek – SÚJ). Jedná se o dobu pěti let, konkrétně období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018. Vyhlášená veřejná zakázka nazvaná „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – 2014+“ byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Zadávací řízení proběhne plně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

„V praxi tak pokračujeme v naplňování tak zvaného senátního systému, kdy každoročně soutěžíme jednu pětinu území spravovaného Lesy ČR. Tento senátní systém umožňuje každoročně reagovat na zkušenosti získané z předchozích soutěží i uzavřených smluv. Pětileté zakázky dávají jak Lesům ČR, tak firmám jistotu, která se promítne do jejich dalšího rozvoje a v konečném důsledku i do stability celého lesnicko-dřevařského sektoru,“ připomíná ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.

Lhůta pro doručení žádostí o účast je do 13. srpna 2013, do 10 hodin. Poté bude na ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové následovat veřejně přístupné otevírání obálek s nabídkami. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva. Hodnotícím kritériem bude nabídková cena.

Na základě vyhodnocení zkušeností z předchozích období dochází v tomto tendru k některým dílčím změnám. Počet soutěžených SÚJ se zvýšil na 31. Na dotčených SÚJ současně dojde ke zvýšení podílu prodeje dříví prostřednictvím aukcí na stojato z 20 na 25 %. Smluvnímu partnerovi dále odpadne povinnost obchodovat část vyrobeného dříví na komoditní burze. „Zvýšení počtu SÚJ zvýší šance na úspěch ve veřejné soutěži především menších lesnických společností,“ vysvětluje Michal Gaube.

V zájmu otevřenosti navíc vedení Lesů ČR v průběhu března a dubna již podruhé uskutečnilo veřejné připomínkové řízení ke smluvním podmínkám této veřejné zakázky. Všichni zájemci nejen z řad lesnických firem mohli posílat své náměty a připomínky, kterých se nakonec sešlo celkem 77. Náměty byly zaslány jak profesními lesnickými a dřevozpracujícími svazy, tak jednotlivými podnikatelskými subjekty, které se pravidelně výběrových řízení LČR o lesnické činnosti účastní. „Všechny obdržené náměty jsme detailně analyzovali a zhruba jednu třetinu z nich jsme skutečně v připravovaných smlouvách zohlednili. Jsem přesvědčen, že tento krok přispěje ke stabilizaci smluvních vztahů,“ podotýká Michal Gaube.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, 29. května 2013