Lesy ČR vyhlásily řádný tendr na lesnické činnosti, které dříve vykonávala společnost LESS & FOREST

V souladu s již dříve deklarovanými prohlášeními dnes Lesy ČR vyhlásily řádné otevřené výběrové řízení na zajištění lesnických činností na 29 smluvních územních jednotkách (SÚJ), kde dříve pracovala společnost LESS & FOREST s.r.o. V současnosti jsou nezbytné práce na těchto jednotkách zajišťovány celkem 11 smluvními partnery vybranými v rámci JŘBU. Dnes vyhlášená veřejná zakázka nazvaná „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – od 1. 6. 2013+“ byla v souladu s právními předpisy zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Celkem je rozdělena na 32 částí, neboť kromě 29 SÚJ po LESS & FOREST se soutěží ještě 3 další jednotky.

„Lesy ČR tendr vyhlásily v původně podnikem stanoveném termínu tak, aby práce po podepsání smluv s jednotlivými vítězi mohly začít k datu 1. června 2013. Zakázka je vypsána plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími souvisejícími právními předpisy,“ říká Michal Gaube, ekonomický ředitel Lesů ČR, v současnosti pověřený řízením podniku.

Smlouvy pro jednotlivé soutěžené SÚJ budou uzavírány na dobu od 7 měsíců do 4 let a 7 měsíců. Lhůta pro doručení nabídek skončí 4. března 2013 v 10 hodin. Poté bude na ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové následovat veřejně přístupné otevírání obálek s nabídkami. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva. Rozhodujícím kritériem bude nabízená cena.

Lesy ČR v druhé polovině listopadu podepsaly i pětileté smlouvy na „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2013+“. Podnik tuto veřejnou zakázku ukončil v dostatečném časovém předstihu.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 17. prosince 2012