Lesy ČR úspěšně pokračují v tendru na lesnické práce od roku 2013. Otevřeny obálky s nabídkami na 31 územních jednotek

Lesy České republiky, s.p. úspěšně pokračují v tendru na lesnické práce od roku 2013 do roku 2017 a otevřely obálky s nabídkami na 31 smluvní územní jednotku (SÚJ). Otevírání obálek s nabídkami bylo veřejné a po otevření obálky byla vždy zveřejněna i nabídková cena. Tendru se účastnilo 30 zájemců, kteří celkem podali 268 nabídek, což je průměrně 8,65 nabídek jednu SÚJ. Na alespoň jedné SÚJ zvítězilo 17 firem, nabídky s umístěním na prvním až třetím místě podalo 26 zájemců. Dosažené saldo mezi náklady za služby a cenou dříví představuje více jak 1 miliardu korun za jeden rok plnění veřejné zakázky, přičemž výše nabídnutých cen odpovídá současným tržním cenám. Konečné pořadí nabídek bude stanoveno až po provedeném posouzení a hodnocení nabídek.

„Široká účast firem z oboru opakovaně potvrzuje, že koncept tendrů je nastaven správně, že je transparentní a nebrání žádnému zájemci účastnit se soutěže. Rozdílná časová období jednotlivých zakázek v rámci senátního systému dávají záruku kontinuální práce v lesích a umožňují pružně reagovat na případné změny. Nabídnuté ceny ukazují, že pětiletý tendr je úspěšný,“ říká generální ředitel Lesů ČR Ing. Svatopluk Sýkora.

Předběžné výsledky před posouzením a hodnocením nabídek – po otevření obálek

  • do druhého kola postoupilo 36 zájemců,
  •  ve druhém kole podalo nabídku 30 uchazečů – celkem bylo podáno 268 nabídek,
  •  na 1. místě se umístilo 17 uchazečů,
  •  na 1. až 3. místě se umístilo 26 uchazečů,
  •  průměrný počet nabídek na 1 SÚJ je 8,65 nabídky,
  •  přepočtené roční saldo činí 1,006 miliard Kč 

V příštím týdnu hodnotící komise začnou posuzovat podané nabídky, případně dožádají od uchazečů objasnění k nabídkovým cenám. Po provedení hodnocení nabídek dojde k oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům. Po uplynutí lhůty pro námitky, pravděpodobně v první polovině října, odešlou Lesy ČR výzvy vítězným účastníkům k uzavření smluv.

„Předpokládáme, že smlouvy s vítězi budou uzavírány v průběhu října. Od vítězů očekáváme zodpovědné jednání směřující k co nejrychlejšímu uzavření smluv tak, aby se od 1.ledna příštího roku mohlo pracovat na všech soutěžených územních jednotkách“, uvádí generální ředitel Ing. Svatopluk Sýkora.

Zakázka je připravena plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Jediným hodnotícím kritériem je cena, resp. dosažené saldo mezi náklady za služby a cenou dříví. Parametry zakázky jsou nastaveny tak, aby umožnily účast širokému okruhu zájemců a aby Lesům ČR, a tím i státu, přinesly ekonomický prospěch.

Nabídky, které podali účastníci tendrů na lesnické práce na části území od roku 2013 do roku 2017, přinášejí do dalších let předpoklad stabilních hospodářských výsledků Lesů ČR a tedy i jistotu stabilních příjmů pro státní rozpočet. Pětileté smlouvy na zhruba 1/5 spravovaných lesů s sebou nesou i jistotu podnikatelským subjektům, s možností investic a rozvoje činnosti. Firmy, které v tomto tendru neuspějí, mají možnost se účastnit další soutěže na 1/5 územních jednotek.

Výsledky tendru po otevírání obálek jsou zveřejněny na webových stránkách podniku.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 22. srpna 2012