Lesy ČR úspěšně pokračují v tendru na lesnické činnosti od roku 2015. K dnešnímu dni uzavřeno plných 91 % všech smluv

Lesy České republiky, s. p., mají již nyní podepsánu většinu smluv v probíhajícím tendru na lesnické činnosti od roku 2015. „K dnešku máme uzavřeno 30 smluv z celkových 33, tedy plných 91%. Ještě jednu smlouvu podepíšeme tento týden. Nepotvrzují se tak obavy některých subjektů a lidí z lesnicko dřevařského sektoru, že ohledně podepisování smluv máme velký časový skluz. Práce ve spravovaných lesních porostech tak budou v těch lokalitách, které jsou předmětem dané veřejné zakázky, po novém roce bez přerušení kontinuálně pokračovat. K podpisu smluv oslovujeme výhradně vítězné subjekty z řad uchazečů. Našim cílem je vyhnout se jakémukoliv podezření z korupce či spekulacím k průběhu tendrů,“ zdůrazňuje generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Na 2 části veřejné zakázky podali námitky účastníci tendru. Lesy ČR tyto námitky odmítly, stěžovatelé poté podali ÚOHS návrh na přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení. Termín uzavření smluv pro tyto 2 části tedy závisí na dalším postupu ÚOHS.

„Těmto tendrům je věnována mimořádná pozornost. S přípravami se začalo bezprostředně po mém jmenování do funkce generálního ředitele v polovině dubna letošního roku. Podobu tendrů ovlivnilo mimo jiné Programové prohlášení vlády ČR a konzultace s Ministerstvem zemědělství i zástupci oborových organizací a obchodních partnerů. Tendr obsahuje také některé nové aspekty týkající se zaměstnanosti a dostupnosti dříví v regionech,“ doplňuje Daniel Szórád.

Lesy ČR vyhlásily dne 8. července 2014 pro část spravovaných lesů otevřené nadlimitní zadávací řízení na zajištění lesnických činností počínaje datem 1. ledna 2015, ve kterém lesnické firmy soutěží o celkem 27 částí (smluvních územních jednotek – SÚJ). V tomto daném případě jde o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva s dobou platnosti pěti let, konkrétně období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Na dalších třech SÚJ současně ve stejném okamžiku podnik vyhlásil veřejné zakázky, na kterých jsou na dobu jednoho roku soutěženy odděleně pěstební a těžební činnosti. Veřejné otevření obálek s nabídkami se uskutečnilo 7. října 2014. Komplexního tendru se účastní celkem 33 firem, které dohromady podaly 235 nabídek.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR s.p., 17. prosince 2014