Lesy ČR úspěšně obhájily certifikaci PEFC – osvědčení o trvale udržitelném hospodaření v lesích

Velký úspěch si nedávno připsal státní podnik Lesy ČR, když opětovně na další tříleté období získal certifikát PEFC a to na plochu 1 317 312 hektarů lesů, rozčleněnou do 130 lesních hospodářských celků. Certifikace lesů podle systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) si klade za cíl trvale udržitelné hospodaření v lesích v duchu Ministerské konference o ochraně lesů v Helsinkách konané v roce 1993. Nový regionální certifikát udělený nezávislou certifikační autoritou 3EC International, s.r.o., obdržely Lesy ČR prostřednictvím organizace Sdružení vlastníků a správců lesních majetků, která v procesu certifikace zastupuje všechny přihlášené vlastníky a správce lesů.

Opětovné získání certifikátu PEFC nás velmi potěšilo. Potvrzuje se tak, že Lesy ČR nadále dodržují kritéria stanovená certifikačním systémem PEFC vycházející ze zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Jsme připraveni se dle těchto zásad řídit i nadále,“ podotýká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, v současnosti pověřený řízením podniku.

Zásady trvale udržitelného hospodaření v lesích dle certifikace PEFC jsou postaveny na třech vyvážených pilířích: environmentálním, ekonomickém a sociálním. Prakticky se jedná zejména o zahrnutí požadavků ochrany přírody, ekonomické prosperity lesního hospodaření, rekreační funkce lesů a estetické hodnoty lesa, ale i bezpečnosti práce v lese a dle možností daných platnou legislativou i sociálních aspektů lesního hospodářství.

Plnění uvedeného závazku je každoročně prověřováno nezávislými kontrolními subjekty (uvedeným certifikačním orgánem a dále Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů). Posuzování úrovně lesního hospodaření v roce 2012 probíhalo na vybraných organizačních jednotkách Lesů ČR již podle nového standardu hospodaření. Ten umožňuje objektivní posouzení stavu lesa a způsobu hospodaření na konkrétním lesním hospodářském celku na základě jednoznačně definovaných, měřitelných a vyhodnotitelných kritérií.

Ve srovnání s předchozím standardem přitom došlo ke zpřísnění hodnocených kritérií, které tak obsahují požadavky jdoucí v mnoha oblastech nad rámec platné legislativy. I přes tuto skutečnost bylo hospodaření Lesů ČR v rámci kontrolních auditů hodnoceno velmi pozitivně. Lze tedy konstatovat, že systém PEFC vytváří velmi dobré předpoklady pro nadstandardní hospodaření v lesích ve správě Lesů ČR v budoucím období.

V praxi je tedy externě znovu ověřeno, že hospodaření Lesů ČR není na úkor stavu lesa. PEFC je celosvětově největší mezinárodní systém certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích. Na světě je tímto systémem certifikováno přes 240 milionů hektarů lesů.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p,.12. prosince 2012