Lesy ČR se rozhodly před vyhlášením veřejné zakázky v oblasti IT využít nový právní nástroj tzv. předběžné tržní konzultace

Lesy České republiky, s. p., uvažují o centralizaci elektronického ekonomického, účetního a obchodního informačního systému. Dosud tento systém na jednotlivých organizačních jednotkách podniku funguje decentralizovaně, což v dnešní době již neodpovídá potřebám podniku. Cílem Lesů ČR je postupný přechod na centralizovanou architekturu umožňující efektivní řízení a zpracování obchodně výrobních procesů podniku v on-line režimu. S ohledem na komplikovanost daného procesu a s cílem vypsat v budoucnu v předmětné oblasti příslušnou veřejnou zakázku Lesy ČR aktuálně využijí nový právní nástroj tzv. předběžné tržní konzultace, kterou nově umožňuje čl. 40 nové evropské zadávací směrnice (2014/24/EU).

„V oblasti veřejných zakázek chceme postupovat maximálně transparentně. Dvojnásob to platí o veřejných zakázkách v oblasti informačních a komunikačních technologií. V rámci předběžné tržní konzultace chceme získat relevantní informace o jednotlivých variantních řešeních podporujících ekonomické procesy Lesů ČR. Potřebujeme rovněž disponovat údaji, zda na trhu existují dostupné produkty či služby, které splňují naše předběžná očekávání,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Předběžná tržní konzultace znamená možnost zadavatele předtím, než vyhlásí veřejnou zakázku, komunikovat s dodavateli a zjišťovat jejich možnosti a návrhy řešení. Možnost účastnit se tohoto jednání má kdokoliv. Detaily o předmětu uváděné předběžné tržní konzultace včetně souvisejících dokumentů jsou zveřejněny na internetových stránkách Lesů ČR, v sekci Veřejné zakázky.

„Věříme, že se nám podaří zjistit relevantní a objektivní informace o situaci a možnostech trhu, abychom mohli optimálně specifikovat budoucí řešení,“ doplňuje správní ředitel Lesů ČR Igor Kalix.

Zdroj: Z. Boublík, Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 14. ledna 2015