Lesy ČR se aktivně připojily k Mezinárodnímu roku lesů 2011

Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi“. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata. Mezinárodní rok lesů bude oficiálně zahájen v Paříži ve čtvrtek 27. Ledna. Na území ČR lesy pokrývají téměř celou jednu třetinu území. Z tohoto počtu spravují Lesy ČR více než 51 % státních lesů. Lesy ČR se proto k právě zahajovanému Mezinárodnímu roku lesů hlásí.

V průběhu celého roku bude státní podnik Lesy České republiky připravovat mnoho osvětových akcí pro širokou veřejnost o lese a lesnictví v podobě přednášek, besed, vycházek, ale především akcí typu „Den s LČR“, které se budou konat v jednotlivých regionech ČR, a které budou tematicky zaměřeny na lesní hospodářství. O těchto akcích bude veřejnost pravidelně informovana na internetových stránkách  www.lesycr.cz  nebo přímo na našich stránkách v rubrice kalendář akcí.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí LČR s.p.